Kiedy dziecko zaczyna mówić – rozwój mowy u dzieci

Redakcja

8 kwietnia, 2024

Wiele rodziców zadaje sobie pytanie: kiedy dziecko zaczyna mówić? Rozwój mowy u dzieci to fascynujący proces, który może różnić się w zależności od indywidualnych cech każdego malucha.

Rozwój mowy u dzieci: kluczowe etapy

Rozwój mowy u dzieci to proces, który przebiega w kilku kluczowych etapach. Od pierwszych dźwięków wydawanych przez niemowlęta, poprzez gaworzenie, aż do wypowiadania pełnych zdań. Warto zaznaczyć, że każde dziecko rozwija się indywidualnie, dlatego czas osiągnięcia poszczególnych etapów może się różnić.

Pierwsze dźwięki i gaworzenie: początki mowy u niemowląt

W pierwszych miesiącach życia niemowlęta zaczynają wydawać różne dźwięki, takie jak płacz czy śmiech. Około 2-4 miesiąca życia zaczyna się etap gaworzenia, czyli łączenia samogłosek z przydechem. W tym okresie dziecko eksperymentuje z różnymi dźwiękami, które są podstawą do dalszego rozwoju mowy. Etapami mowy w tym okresie są:

 1. Wydawanie pojedynczych samogłosek, np. „a”, „o”, „u”
 2. Łączenie samogłosek z przydechem, np. „ba”, „ma”, „ga”
 3. Tworzenie sylab, np. „mama”, „tata”, „baba”

Pierwsze słowa: kiedy je usłyszymy?

W miarę jak dziecko rośnie, zaczyna rozumieć znaczenie słów i próbuje je naśladować. Pierwsze słowa zwykle pojawiają się między 9 a 18 miesiącem życia, chociaż niektóre dzieci zaczynają mówić wcześniej, a inne później. Warto pamiętać, że początkowo te słowa mogą być niejasne lub niepełne, ale z czasem będą coraz bardziej precyzyjne. Przykłady pierwszych słów to:

 • „mama”, „tata”, „baba”
 • „kot”, „pies”, „ryba”
 • „tak”, „nie”, „proszę”

W kolejnych miesiącach życia dziecko zaczyna łączyć słowa w proste zdania, a następnie w coraz bardziej złożone konstrukcje. W wieku około 3 lat większość dzieci potrafi już swobodnie posługiwać się językiem, choć nadal doskonalą swoje umiejętności komunikacyjne.

Ważne jest, aby rodzice obserwowali rozwój mowy swojego dziecka i wspierali go w nauce języka poprzez rozmowy, czytanie książek czy śpiewanie piosenek. Jeśli zauważą opóźnienia lub trudności w mówieniu, warto skonsultować się z logopedą.

Rola rodziców w rozwoju mowy dziecka

Rola rodziców w rozwoju mowy dziecka jest niezwykle istotna. Wspierając swoje pociechy w nauce języka, rodzice przyczyniają się do prawidłowego rozwoju komunikacji oraz umiejętności społecznych. Istnieje wiele strategii i technik, które mogą pomóc rodzicom w tym procesie.

Przede wszystkim, warto zwrócić uwagę na rozmowy z dzieckiem. Nawet jeśli początkowo nie rozumie ono wszystkich słów, regularne rozmowy pomogą mu zrozumieć znaczenie poszczególnych wyrażeń oraz nauczyć się ich wymowy. Ważne jest, aby rozmawiać z dzieckiem na różne tematy, zadawać pytania i zachęcać do wyrażania swoich myśli.

Kolejnym sposobem na wspieranie rozwoju mowy dziecka jest czytanie książek. Wspólne czytanie bajek, opowiadań czy wierszy pozwala dziecku poszerzyć słownictwo, zrozumieć zasady gramatyki oraz rozwijać wyobraźnię. Warto wybierać książki dostosowane do wieku dziecka, z ciekawymi ilustracjami i prostym językiem.

Śpiewanie piosenek to kolejna metoda, która może przyczynić się do rozwoju mowy dziecka. Dzieci uwielbiają muzykę i łatwo zapamiętują słowa piosenek. Śpiewanie wspólnie z dzieckiem pozwala na naukę nowych słów, ćwiczenie wymowy oraz rozwijanie poczucia rytmu.

Warto również zwrócić uwagę na zabawki edukacyjne, które mogą wspierać rozwój mowy dziecka. Puzzle, gry planszowe czy karty obrazkowe z literami i słowami pomagają dziecku zapoznać się z językiem oraz ćwiczyć umiejętności czytania i pisania.

Podsumowując, rola rodziców w rozwoju mowy dziecka jest kluczowa. Wspierając swoje pociechy w nauce języka poprzez rozmowy, czytanie książek, śpiewanie piosenek czy zabawę z edukacyjnymi zabawkami, rodzice przyczyniają się do prawidłowego rozwoju komunikacji oraz umiejętności społecznych swoich dzieci.

Zaburzenia mowy u dzieci: kiedy powinniśmy się zaniepokoić?

Zaburzenia mowy mogą występować u dzieci na różnych etapach rozwoju. Warto zwrócić uwagę na potencjalne objawy, które mogą świadczyć o problemach z mową, aby jak najszybciej zareagować i skonsultować się ze specjalistą. Poniżej przedstawiamy przegląd potencjalnych zaburzeń mowy u dzieci oraz sytuacji, w których rodzice powinni zwrócić się o pomoc do logopedy.

Ważne: Każde dziecko rozwija się w swoim tempie, dlatego nie należy porównywać postępów swojego dziecka z innymi. Jeśli jednak zauważysz niepokojące objawy, warto skonsultować się ze specjalistą.

Do najczęstszych zaburzeń mowy u dzieci należą:

 • Dyslalia – zaburzenie wymowy polegające na nieprawidłowej artykulacji głosek. Objawia się trudnościami w wymawianiu poszczególnych dźwięków, co może prowadzić do niezrozumiałej mowy.
 • Jąkanie – zaburzenie płynności mowy, które objawia się powtarzaniem głosek, sylab lub słów, przedłużaniem dźwięków lub blokadami mowy.
 • Opóźniony rozwój mowy – sytuacja, gdy dziecko nie osiąga kolejnych etapów rozwoju mowy zgodnie z normami wiekowymi. Może dotyczyć zarówno rozumienia, jak i ekspresji językowej.
 • Dysglosja – zaburzenie mowy wynikające z wad anatomicznych lub fizjologicznych narządów mowy, takich jak rozszczep podniebienia czy wady zgryzu.
 • Afazja – zaburzenie mowy spowodowane uszkodzeniem ośrodków mowy w mózgu, np. w wyniku urazu czy choroby.

Jeśli zauważysz u swojego dziecka objawy sugerujące zaburzenia mowy, warto jak najszybciej skonsultować się z logopedą. Wczesna interwencja może znacznie przyspieszyć proces terapii i poprawić efektywność leczenia. Niektóre sytuacje, w których warto zwrócić się o pomoc do specjalisty, to:

 • Dziecko nie reaguje na dźwięki ani nie wydaje żadnych dźwięków do 6. miesiąca życia.
 • Dziecko nie mówi żadnych pojedynczych słów do 18. miesiąca życia.
 • Dziecko nie łączy słów w proste zdania do 2. roku życia.
 • Dziecko ma trudności z wymową głosek po 4. roku życia.
 • Dziecko ma problemy z płynnością mowy, takie jak jąkanie.
 • Dziecko ma trudności z rozumieniem lub używaniem języka w sposób adekwatny do wieku.

Pamiętaj, że każde dziecko rozwija się indywidualnie, a obserwacja i wsparcie ze strony rodziców są kluczowe dla prawidłowego rozwoju mowy. Jeśli jednak zauważysz niepokojące objawy, nie wahaj się skonsultować z logopedą.

Konsultacja logopedyczna: co powinniśmy wiedzieć?

Konsultacja logopedyczna to pierwszy krok w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń mowy u dzieci. W trakcie spotkania logopeda oceni rozwój mowy dziecka, zidentyfikuje ewentualne problemy oraz zaproponuje odpowiednią terapię. Warto wiedzieć, czego rodzice mogą się spodziewać podczas konsultacji oraz jak się do niej przygotować.

Przed wizytą warto zebrać informacje na temat rozwoju mowy dziecka, takie jak:

 • Wiek, w którym dziecko zaczęło wydawać pierwsze dźwięki i mówić pojedyncze słowa.
 • Obecny poziom rozwoju mowy dziecka, w tym ilość używanych słów i zdolność tworzenia zdań.
 • Historia rodziny w kontekście zaburzeń mowy, np. czy inni członkowie rodziny mają lub mieli problemy z mową.
 • Informacje na temat ewentualnych chorób, urazów czy zabiegów, które mogły wpłynąć na rozwój mowy dziecka.

Podczas konsultacji logopedycznej specjalista przeprowadzi szereg testów i ćwiczeń, aby ocenić:

 • Artykulację głosek, czyli zdolność dziecka do prawidłowego wymawiania dźwięków.
 • Płynność mowy, w tym obecność jąkania czy innych zaburzeń płynności.
 • Rozumienie języka, czyli zdolność dziecka do przyswajania informacji przekazywanych słownie.
 • Ekspresję językową, czyli zdolność dziecka do wyrażania swoich myśli i uczuć za pomocą słów.

Na podstawie wyników testów logopeda ustali, czy występują u dziecka zaburzenia mowy, jakie są ich przyczyny oraz jakie metody terapii będą najbardziej odpowiednie. W zależności od potrzeb dziecka, terapia może obejmować ćwiczenia artykulacyjne, trening płynności mowy, rozwijanie umiejętności komunikacji czy współpracę z innymi specjalistami, takimi jak ortodonta czy psycholog.

Ważne jest, aby rodzice aktywnie uczestniczyli w terapii dziecka, wspierając je w ćwiczeniach i motywując do pracy nad poprawą mowy. Regularne spotkania z logopedą oraz systematyczne ćwiczenia w domu są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w leczeniu zaburzeń mowy.

Polecane: